Ücrete Dayalı Performans Değerlendirme Sistemi

 

Ücrete Dayalı Performans Değerlendirme Sistemi

Hayatta kalabilmek için teknolojik dönüşümleri yaşamak hiçbir zaman yeterli olmayacaktır.
Örgütte, insanı küstürmeden ondan daha etkin faydalanmanın yolu etkili bir performans yönetim sisteminin kurulmasına bağlıdır.

Etkin bir performans değerlendirme sistemi ise her zaman çok yönlü geri bildirimlerin alındığı dinamik bir örgüt yapısı ile mümkün olacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar performans değerlendirmenin İK süreçlerindeki yerini tam olarak görmüş olacak ve uygulamasına katılırken karşılaşmakta olduğu olası zorluklara karşı etkin bir sistem uygulayabilecektir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 

1. Performans Değerlendirme Kavramı

 • Niçin performans değerlendirme?

 

2. Performans Değerlendirmenin Yararları

 • Yönetici açısından
 • Astlar açısından
 • Örgüt açısından

 

3. Performans Yönetim Sistemi

 • Performans değerlendirme için olmazsa olmaz ; “hedefler”
 • Performans değerlendirmenin İnsan Kaynakları süreçlerindeki yeri.
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin genel olarak gözden geçirilmesi
 • Performans değerlendirme faaliyetinin konumu
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Kurumsal Misyon, vizyon, değerler
 • Stratejik amaçlar
 • Sayısal kurum hedefleri
 • Kurum hedeflerinin bölüm hedefleri ile entegrasyonu
 • Bölüm hedeflerinden hareketle bireysel hedeflerin oluşumu
 • Hedeflerin tespitine çalışanların katılımı

Hedeflerin tespitine yönelik bir sınıf uygulaması

4Yetkinlikler

 • Yetkinlik teorisi ve tanımları
 • Hedefler ile yetkinliklerin ilişkilendirilmesi

 

5Performans Yönetim Sisteminin  Aşamaları

 • Kriterlerin Belirlenmesi
 • Değerlendirme Standartlarının Belirlenmesi
 • Değerlendirme Periyotlarının Belirlenmesi
 • Değerlenmecilerin Eğitimi
 • Yönetici ve Çalışana Bilgi Verilmesi
 • Değerlemecileri Belirleme Süreci
 • Yöneticilerce Değerleme
 • Özdeğerleme
 • Takım Arkadaşlarınca Değerleme
 • Astlarla Değerleme
 • Müşterilerce Değerleme
 • 360 Derece Değerleme

 

6. Performans değerlendirmenin süreç modeli ve dokümantasyonu

7. Performansın sürekli ve dönemsel izlenmesi, ölçümü

 • İzleme, ölçüm sistematiği
 • Ölçümde bölüm yöneticilerinin taşıdığı büyük önem
 • Müşterilerin sürece katıldığı haller

 

8. Çalışana geri bildirimler

 • Geri bildirim tipleri
 • Ara dönemler
 • Dönem sonu
 • Gelişim planları

Bir geri bildirim toplantısının sınıfta simülasyonu

 

9. Performans sonuçlarının analizi

 • Bireysel analizler, eylem planları
 • Bölüm bazında analizler eylem planları
 • Kurum düzeyinde analizler, eylem planları

 

10. İleri düzey performans değerlendirme sistemleri :

 • a.Kendi kendini değerlendirme ( self assement )
 • b.Takım halinde performansı

 

Diğer Bilgiler

 • Hedef Kitle: İK faaliyetinde tercihen uzman seviyesi ve üstü pozisyonlardaki ve/veya bölümlerde en az şef seviyesi ve üstü pozisyonlardaki kişiler
 • Eğitim Yöntemi: Konunun akademik temelleri ile İnsan Kaynakları işlevleri içindeki gerçek uygulama yöntemlerinin gözden geçirilmesine dayanacaktır. Katılımcıların aktif katılımları ile oluşturulacak sınıf içi çalışmalarla da bu bilgilerin kalıcı birer bütünsel bilgiye dönüşmesi desteklenecektir. Sınıf içi çalışmalar konunun en kritik unsurları olan “geçerli hedef belirleme” ve “bireysel geri bildirim” üzerinde yoğunlaşacaktır. Eğitim referans oluşturan bazı çokuluslu şirketlerin performans uygulamalarının uygulanabilir örneklemeleri üzerine kurulduğundan, katılımcılar eğitim sonrasında bu konuyu istedikleri seviyede derhal uygulayabilir noktaya gelebileceklerdir.
 • Eğitim Süresi: 2 Tam Gün / 10.00 – 18.00
 • İdeal Katılımcı Sayısı: 10 Max: 12
 • Eğitmen: Tuğba Özkabakçı (Eğitim Danışmanı)
 • Katılım ücreti: Şirket içi ve bireysel katılım ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız
 • Ücrete Dâhil Olanlar: İki tam günlük eğitim, dokümantasyon, Sınıf Çalışmasının Kopyası, Katılım Belgesi, Konu ile ilgili yabancı (İngilizce) literatürden seçmeler, linkler, referanslar, Öğlen Yemeği ve Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

Kayıt için tıklayınız