Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı Semineri


Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı Semineri

Dünyada ve ülkemizde iş gücü sınırları aşarak küresel bir eğilim izlemektedir. Ülkemizde de giderek artan uluslararası iş gücü ihtiyacı paralelinde konunun yasal ve uygulama boyutu ile ilgili yetkinliklerini arttırmak isteyen kuruluşlarımız için düzenlenen bu seminerde aşağıdaki konular işlenmektedir.

 

 • Çalışma Ve İkamet İzinleri
 • 4817 Sayılı Kanun
 • Başvuru Şekli
 • Yurt Dışı Başvuru
 • Yurt İçi Başvuru
 • Yurt İçi Başvuru İçin Çözüm
 • Yurt İçi Başvurunun Avantajı
 • Süre Uzatım Başvuruları
 • Başvuru Ve İşlem Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Yargıtay Yabancıların Çalışma Kıdem Ve İhbar Haklarına İlişkin Örnek Kararları
 • Çalışma İzni

 

1- Eksik Evrak
2- Prosedür
3- Sonraki Aşama

 • Çalışma İzni Türleri

 

1- Süreli Çalışma İzni
2- Süresiz Çalışma İzni
3- Bağımsız Çalışma İzni

 • İstisnai Çalışma İzni
 • İşyeri Değiştirme Ve/Veya Nakilde İzlenecek Yöntem
 • Kamu İşlerinde İstisna
 • Muafiyetler
 • Mesleki Hizmetler
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Kanun Kapsamındaki Şirketler
 • Kilit Personel
 • Başvuruda Gerekli Belgeler – Yabancıdan İstenenler
 • Çalışma İzin Türlerine Göre Başvuruya Esas İstenilen Diğer Belgeler

1- Süreli Çalışma İzni
2- Süresiz Çalışma İzni
3- İstisnai Çalışma İzni
4- Şirketten İstenilecek Belgeler

 • İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırmanın Müeyyideleri
 • Süre Uzatımında İstenilen Belgeler
 • İkamet İzni
 • İkamet İzni Belgeler
 • Refakat
 • Uygulamadan Örnekler
 • Soru – Cevap

Diğer Bilgiler

 • Hedef Kitle: İK Uzmanları ve Personel Yöneticileri
 • Eğitim Yöntemi: Yabancı İşçi Çalıştırmanın tüm yasal boyutları gün içersinde aktarılıp gün sonunda
  vaka inceleme ve soru-cevap bölümü ile desteklenmektedir.
 • Eğitim Süresi: 1 Tam Gün / 10.00 – 18.00
 • İdeal Katılımcı Sayısı: 8 Max: 10
 • Eğitmen: Av. Alper Yılmaz
 • Katılım Ücreti: Şirket içi ve bireysel katılım ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız
 • Ücrete Dahil Olanlar: Bir tam günlük eğitim, dokümantasyon, Katılım Belgesi

Kayıt için tıklayınız