Ses Nefes ve Diksiyon

SES NEFES VE DİKSİYON

 

Konuşma birey için, sadece  duygu düşünce ve isteklerini bildirme aracı değil, aynı zamanda bireyi toplumla özdeşleştirecek, ona sosyal kişilik kazandıracak önemli bir araçtır.

Kişinin kendini doğru ifade edebilmesi ve etkileyici bir konuşmaya sahip olması, çağımızın olmazsa olmaz gereklilikleri arasına girmiştir.

Konuşma yani diksiyon eğitiminin temel amaçlarını, toplum karşısında korkmadan, rahatça, konsantrasyon eksikliği hissetmeksizin konuşmak, doğaçlama yaparak hazırlıksız konuşabilmek, etkili konuşmanın kurallarını bilmek, akıcı ve rahat biçimde konuşabilmek olarak sıralayabiliriz.

Akıcı ve güzel konuşmamızı sağlayacak olan bu diksiyon dersinde, problemi temelden ele alarak, etkili bir çalışma programı sunuyoruz.

 

Ders başlıkları

 

1-BEDEN FARKINDALIĞI

*Isınma

*Ayak parmaklarımızdan başımıza kadar, kaslarımızı hissetme ve gevşetme

*Bedeni bütün olarak hissetme ve kontrol edebilme

 

2-NEFES FARKINDALIĞI

*solunum aygıtları

*solunumun doğru yapılmasının önemi

*nefes alma çalışmaları

*Diyafram kullanımı

3-SES FARKINDALIĞI

*Sesimizi ve tonlarımızı fark etme

*Ses aygıtının doğru çalışması

*Ses kusurları oluşmasını önleyecek egzersizler

 

4-ARTİKÜLASYON

*Dil, diş, damak, dudaklar ve çene den oluşan artikülatörlerimizin

çalışması ve ısınması

*Harflerin ve kelimelerin artikülatörlerden doğru tınlaması

 

5-TÜRKÇE YAZILDIĞI GİBİ OKUNMAZ

*Sesli harflerde söyleniş hataları

*Sessiz harflerde söyleniş hataları

*Vurgu ve tonlamalar

*Metin okumaları üzerinden etkili konuşma teknikleri