İş ve SGK Yasası Çerçevesinde Uygulamalı Bordro İşlemleri Semineri


İş ve SGK Yasası Çerçevesinde Uygulamalı Bordro İşlemleri Semineri


Bu eğitimle
amaçlanan işletmelerde bordro uzmanı olarak görev yapan ve/veya yapacak olan personel ve adaylara mesleki yetkinlik kazandırmaktır. Bir günlük eğitim süresince katılımcılar ücret bordrosunun tüm detayları hakkında bilgilendirilerek sadece bordro hesaplamayı değil ilgili yasalar gereği (İş kanunu, SGK, Vergi mevzuatı) bilmeleri gereken tüm konularda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar.

Atölye Çalışması: Yasal mevzuat çerçevesinde bordro hesaplamaları elle de (manuel) yaptırılarak katılımcıların gereğinde Bordro yazılımlarından alınan çıktıları elle kontrol edebilecek düzeye gelmeleri sağlanmaktadır.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 

 • PERSONELİN ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI VE BİLDİRİMLER

İşverenin “İşçi Özlük Dosyası” Düzenleme Yükümlülüğü

İşe girişte istenecek belgeler

Özlük dosyasında bulunması gereken zorunlu belgeler

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Sendikalar Kanununa Göre İşe Giriş Bildirimi

Özlük dosyasında yer alan belgelerin ücret bordrosu ile ilişkisi

 

 • ÜCRET BORDROSUNUN YASAL BAKIMDAN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

İş kanunu bakımından

Sosyal Güvenlik Kanunu bakımından

Vergi Usul Kanunu bakımından

 

 • ÜCRET BORDROSUNA ESAS BİLGİLER

Kanun parametreleri

Kişisel bilgiler

Puantaj kavramı

 

 • BORDRO HESAPLAMALARI

Olağan Çalışma Süresi(Normal Gün)

Normalden az çalışma süreleri

Çalışma süresinden sayılan haller

Çalışma süresinden sayılmayan haller

Hafta tatili ve Yıllık Ücretli İzin

Ulusal Bayram ve Genel tatil çalışmaları

Yoğunlaştırılmış İş Haftası

Denkleştirme Esası

Fazla mesai

 

 • EK KAZANÇ VE SOSYAL YARDIMLAR

Ek ödeme, prim, sosyal yardımlar

Bu ödemelerin tabi olduğu yasal kesintiler

 

 • MUAFİYET VE İNDİRİMLER

Asgari geçim indirimi ve hesaplama biçimi

Sakatlık indirimleri

Özel emeklilik ve sağlık sigortası indirimleri

Sendika aidatları

 

 • BİREYSEL EMEKLİLİK VE ÖZEL SİGORTA İNDİRİMLERİ

Bireysel Emeklilik Ve Özel Sigorta İndiriminde Üst Sınır

SGK Açısından

Sendika Aidatları

 

 • ÜCRET VE EK ÖDEMELER ÜZERİNDEKİ YASAL KESİNTİLER

SGK YÖNÜNDEN

Prime Esas Kazançlar

Prime Esas Olmayan Kazançlar

Prime Esas Kazançların Mal Edileceği Aylar

Prim Oranları

SGDP Prim Oranları ( Emekli Çalışanlar)

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

Beş Puanlık Prim Katkısı

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Eksik Gün Bildirimi

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Gelir Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranı

 

 • ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE İSTİRAHAT UYGULAMALARI

Vizite kâğıdı düzenlenmesi

İş kazası bildirimi ve vizite kâğıdı düzenlenmesi

Geçici iş göremezlik ödeneği

Eş çocuk anne baba sağlık işlemleri

 

 • TAZMİNAT HESAPLAMALARI

Giydirilmiş ücret kavramı

Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı

Kötü niyet tazminatı

İşe iade davası sonucu işe başlatmama tazminatı

Ayrımcılık tazminatı

 

 • ÜCRETİN ÖDENMESİ VE KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ücretin Ödenmesi

Ücretin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

Ücretin ödendiğinin kanıtlanması

 

 • İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLDİRİMLER

SGK bildirimi

T.İş Kurumu bildirimleri

Çalışma Bakanlığı Bildirimi

İbraname

İbraname düzenlemeyi gerektiren durumlar

İbraname içeriği

Geçersiz ibraname

 

Diğer Bilgiler

 • Hedef Kitle: Bu eğitime Personel ve İnsan Kaynakları alanında kariyer geliştirmek isteyen yeni mezunlar ve/ veya bu alana geçiş yapmak isteyen çalışanların yanı sıra halen bu meslekte çalışmakta olup kendini geliştirmek isteyen kişiler katılmalıdır.
 • Eğitim Yöntemi: Program süreci boyunca katılımcılara personel özlük dosyalarından başlanarak bordro aşamasından önce bilmeleri gereken ( puantaj kavramı, Yasal kesintiler, Çalışma süreleri, fazla mesai v.b.) ilgili yasal mevzuat tüm yönleriyle aktarılmaktadır.
 • Eğitim Süresi: 1 Tam Gün / 10.00 – 18.00
 • Eğitim Ücreti: 450 TL + %18 KDV/Kişi
 • Şirkete özel eğitim ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız. (0533 – 581 30 82)
 • İdeal Katılımcı Sayısı: 8 Max: 10
 • Eğitmen: Hüseyin İrfan Fırat (İK ve Per. Yön. Danışmanı)
 • Ücrete Dahil Olanlar: Bir tam günlük eğitim, dokümantasyon, Eğitimcimiz kitabı, Katılım Belgesi, Öğlen Yemeği ve Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

Başvurmak İçin Tıklayınız