İş Sözleşmesi Türleri Fesih Nedenleri ve İş Güvencesi Yasası Eğitimi

İş Sözleşmesi Türleri Fesih Nedenleri ve İş Güvencesi Yasası Eğitimi

Seminerde iş yasası kapsamında çalışma hayatımıza giren esnek iş ilişkisi sözleşmelerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin yanı sıra iş sözleşmesinin sona erme nedenleri de her yönüyle incelenmekte ve örnek Yargıtay kararları ile konular desteklenmektedir.

İşletmelerimiz açısından hayati önem taşıyan İş güvencesi yasası ve bu bağlamda iş sözleşmesinin sona ermesi konusunda haklı ve geçerli neden ayrımı, geçerli fesih sebepleri katılımcılara aktarılmakta, ayrıca geçerli sebeplere ilişkin yargı kararlarından örnekler verilmektedir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİ

•                     İş Sözleşmesinin Tanımı

•                     İş Sözleşmesinin Unsurları

•                     İş Sözleşmesinin Özellikleri

•                     İş Sözleşmesinin Şekli

•                     İş Sözleşmesi Yapma Yasakları

•                     İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu

•                     İş Sözleşmesi Türleri

•                     İş Sözleşmesinin Geçersizlik Nedenleri

•                     İş Sözleşmesinin İptal Nedenleri

•                     İşçinin Borçları

•                     İşverenin Borçları

•                     İş Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Önemli Ayrıntılar

•                     İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

 

BÖLÜM 2

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

•                     İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri

•                     İşveren Ve İş Görene Fesih Hakkı Tanıyan Ortak Maddeler

•                     17. Maddedeki Bildirim Önelleri

•                     17. Madde Çerçevesinde Fesih Durumunda İş Arama İzni

•                     Yeni İşverenin Sorumluluğu

•                     14. Maddede Yer Alan Sebepler

•                     24.Maddedeki Sebepler

•                     Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi

•                     25.Maddedeki Sebepler

•                     Akdin Fesih Hakkını Kullanmada Hak Düşürücü Süreler

•                     Anlaşmalı Feshin( İkale) Sonuçları

•                     Sözleşmenin Bitiminden Önce Sözleşmeyi Bozma

 

BÖLÜM 3

İŞ GÜVENCESİ YASASI

•                     İş Güvencesinin Kapsamı

•                     Fesih Nedenleri

•                     İşçinin Davranışlarından Doğan Geçerli Nedenler

•                     İşçinin Yetersizliğinden Doğan Geçerli Nedenler

•                     İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler

•                     Geçerli Neden Sayılmayacak Haller

•                     Sözleşmenin Feshinde Usul

•                     Feshin Yazılı Yapılması Kuralı

•                     Feshin Tebliği Zorunluluğu

•                     Fesihte Sebep Gösterme Kuralı

•                     Savunma Hakkı

•                     Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü

•                     Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

•                     İşe İade Kararı Sonunda İşçinin Davranışı

•                     İşe İade Kararı Sonunda İşverenin Davranışı

•                     Toplu İşçi Çıkarma

Diğer Bilgiler

  • Hedef Kitle: İK Uzmanları, Personel, Ücret Yöneticileri ve Avukatlar
  • Eğitim Yöntemi: Sunum Eşliğinde Anlatım, İş Sözleşmesi Türleri ve İş Güvencesi Kavramı Yargıtay kararları ile aktarılıp Soru Cevap Uygulamaları ile desteklenmektedir.
  • Eğitim Süresi: 1 Tam Gün / 10.00 – 18.00
  • İdeal Katılımcı Sayısı: 8 Max: 10
  • Eğitmen: Hüseyin İrfan Fırat (İK ve Per. Yön. Danışmanı)
  • Katılım ücreti: Şirket içi ve bireysel katılım ücreti için Derya Bekir Gönen’i arayınız
  • Ücrete Dahil Olanlar: Bir tam günlük eğitim, dokümantasyon, Katılım Belgesi, Öğlen Yemeği ve Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

 

Kayıt için tıklayınız