İŞ HUKUKU, SGK ve PERSONEL YÖNETİMİ EĞİTİMİ / 18-19 Mart 2020

 

İş Hukuku, SGK ve Personel Yönetimi  Eğitimi

 

İki tam gün sürecek bu eğitim programı esnasında;

 • İşyeri Kurma İzni
 • İşyerinde Meydana Gelen Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Gereken Düzenlemeler
 • İşe alım ve Sigortalılık işlemleri, özlük dosyaları, belgeler ve deneme süresi
 • Alt İşveren -Asıl İşveren Kavramı, Değişen İkinci Fıkra. Ek Fıkra
 • Alt İşverenin İşyerini SGK’na Bildirmesi
 • İş sözleşmesi,Türleri, İş Sözleşmesinden doğan borçlar
 • Ücret,Türleri, Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği, Beş Puanlık Prim Katkısı, Sigortalıların Primlerinin Hazinece Karşılanmasının Esasları, Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Çalışma süreleri ve Fazla mesai, denkleştirme esası ve örneği, Yoğunlaştırılmış İş Haftası
 • Yıllık Ücretli izi
 • İş Sözleşmesinin sona ermesi, Nedenleri, Yeni işverenin sorumluluğu, Anlaşmalı Feshin (İkalenin) Sonuçları
 • Tazminatlar, Hesaplanması, Ödemedeki Hususlar, Zaman aşımı, Ayrımcılık Tazminatı ve Hesaplama Biçimi
 • İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler, Prim Oranları, Ödeme Süresi, İAB
 • İş Güvencesi Yasası, Fesih Nedenleri, Performans Değerlendirme, Savunma Hakkı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusuna Getirilen Değişiklikler, Amaç, Yaptırım, Sonuç
 • İşveren Yükümlülükleri, Bildirim Yükümlülükleri, Gerekli Belgeler (SGK), Çalışma Mevzuatında İstihdam Yükümlülükleri Ve Özel Hükümlerle Korunanlar, İşyeri Hekimi
 • Özürlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Konusuna Getirilen Yenilikler gibi konularda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.


D
iğer Bilgiler

 • Eğitim Tarihi: 18-19 Mart 2020
 • Hedef Kitle: İK Uzmanları, Personel, Ücret Yöneticileri ve Avukatlar
 • Eğitim Yöntemi: Sunum Eşliğinde Anlatım, Yargıtay Kararları, Soru Cevap Uygulamaları ile desteklenmektedir.
 • Eğitim Süresi: 2 Tam Gün / 10.00 – 18.00
 • Eğitim Ücreti:  Şirkete özel ve bireysel eğitim ücreti için Didem Özalp ’i arayınız.
 • İdeal Katılımcı Sayısı: 8 – 10
 • Eğitmen: Hüseyin İrfan Fırat (İK ve Per. Yön. Danışmanı)
 • Ücrete Dahil Olanlar: İki tam günlük eğitim, dokümantasyon, Katılım Belgesi,  Çay – Kahve kurabiye ikramları

 

Detay Bilgi